14-N: Més motius que mai per a una vaga general

Demà secundaré la vaga general. Els motius per fer-ho no han canviat substancialment dels esgrimits en el post sobre la Vaga General del passat 29 de març. O sí. És a dir, hi ha més motius, perquè la situació social s’està greument deteriorant i és per moltes persones una situació límit, inèdita en els últims 30 anys, indicant, sens dubte, una ruptura del contracte social.

5 dades alarmants

– El 21,1% de la població espanyola viu per sota del llindar de la pobresa.

– Els serveis socials ja atenen més de 8 milions de persones, al mateix temps que la reducció de les prestacions socials està experimentant una caiguda estrepitosa.

Espanya és el país amb major desigualtat de renda de tota la Unió Europea (el Coeficient de Gini i el ‘Ràtio 80/20’ així ho indiquen).

Més d’un terç dels treballadors tot just arriba al salari mínim, mentre que el poder adquisitiu real estan en el nivell més baix de les últimes tres dècades.

Els patrimonis més rics han augmentat la seva riquesa en els últims anys, un procés que es produeix en el món occidental des de la dècada dels setanta i que, tal com expliquen documentals com ‘Inside Job’, estan en l’origen de la crisi actual. Leer más “14-N: Més motius que mai per a una vaga general”

14-N: Más motivos que nunca para una huelga general

Mañana voy a secundar la huelga general. Los motivos para hacerlo no han cambiado substancialmente de los esgrimidos en el post sobre la Huelga General del pasado 29 de marzo. O sí. Es decir, existen más motivos, porque la situación social se está gravemente deteriorando y es para muchas personas una situación límite, inédita en los últimos 30 años, indicando, a todas luces, una ruptura del contrato social.

5 datos alarmantes

– El 21,1% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza.

– Los servicios sociales ya atienden a más de 8 millones de personas, a la vez que la reducción de las prestaciones sociales está experimentando una caída estrepitosa.

España es el país con mayor desigualdad de renta de toda la Unión Europea (el Coeficiente de Gini y el ‘Ratio 80/20’ así lo indican).

Más de un tercio de los trabajadores apenas alcanza el salario mínimo, mientras que el poder adquisitivo real están en el nivel más bajo de las últimas tres décadas.

– Los patrimonios más ricos han visto aumentada su riqueza en los últimos años, un proceso que viene produciéndose en el mundo occidental desde la década de los setenta y que, tal y como explican documentales como ‘Inside Job’, están en el origen de la crisis actual. Leer más “14-N: Más motivos que nunca para una huelga general”

Les meves raons per anar a la vaga del 29M [català]

Vagi per endavant un fet: el treballador mitjà que decideix exercir el seu dret a vaga perd 113 euros per aquest dia. No em sembla una dada supèrflua, sinó tot el contrari. En una societat en la que dos de cada tres persones que tenen una ocupació són mileuristes (o no arriben ni a això), triar fer vaga no em sembla un acte de “borreguisme”, sinó de pura convicció.

Dit això, aquestes són les meves raons per haver decidit secundar la vaga general del 29 de març:

1.- Vaig a la vaga perquè crec que contribuirà a un procés social necessari. La vaga general en si no serà probablement la solució (el govern de Rajoy no derogarà la reforma laboral), però sí que pot contribuir a un procés molt més ampli i necessari de reflexió i debat, de mobilització social, de demanda d’una sortida més justa i equitativa a aquesta crisi. Com pot ser una solució una llei que vulnera drets fonamentals i que fractura clarament el contracte constitucional?

2.- Vaig a la vaga perquè és un instrument que té una justificació històrica. Les vagues generals, en el marc de mobilitzacions socials que aspiren a la configuració d’una societat més justa, han estat fonamentals des d’un punt de vista històric. Com si no s’hagués aconseguit des de finals del segle XIX i al llarg del XX jornades laborals i salaris dignes, la fi del treball infantil o la protecció social més elemental dels treballadors, per posar només alguns exemples? Leer más “Les meves raons per anar a la vaga del 29M [català]”

Mis razones para ir a la huelga general del 29M [castellano]

Vaya por adelantado un hecho: el trabajador medio que decide ejercer su derecho a huelga pierde 113 euros por este día. No me parece un dato superfluo, sino todo lo contrario. En una sociedad en la que dos de cada tres personas que tienen un empleo son mileuristas (o no llegan ni a eso), elegir hacer huelga no me parece un acto de “borreguismo”, sino de pura convicción.

Dicho esto, estas son mis razones para haber decidido secundar la huelga general del 29 de marzo:

1.- Voy a la huelga porque creo que contribuirá a un proceso social necesario. La huelga general en sí no va a ser probablemente la solución (el gobierno de Rajoy no va a derogar la reforma laboral), pero sí que puede contribuir a un proceso mucho más amplio y necesario de reflexión y debate, de movilización social, de demanda de una salida más justa y equitativa a esta crisis. ¿Cómo va a ser una solución una ley que vulnera derechos fundamentales y que fractura claramente el contrato constitucional?

2.- Voy a la huelga porque es un instrumento que tiene una justificación histórica. Las huelgas generales, en el marco de movilizaciones sociales que aspiran a la configuración de una sociedad más justa, han sido fundamentales desde un punto de vista histórico. ¿Cómo si no se hubiera logrado desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX jornadas laborales y salarios dignos, el fin del trabajo infantil o la protección social más elemental de los trabajadores, por poner sólo algunos ejemplos? Leer más “Mis razones para ir a la huelga general del 29M [castellano]”