El futur laboral és un país estrany

lift

La meva generació és filla del relat de l’ “ascensor social”, aquell que ens explicava que anant a la Universitat el futur estava garantit, un futur en què viuríem, salarial i socialment, millor que els nostres pares. Si ho pensem avui fredament, aquest discurs era una mica ingenu: projectava un futur de progrés social lineal, gairebé sense conflictes socials, negant així el motor de la història. Leer más “El futur laboral és un país estrany”

El futuro laboral es un país extraño

lift

Mi generación es hija del relato del “ascensor social”, aquel que nos contaba que yendo a la Universidad el futuro estaba garantizado, un futuro en el que viviríamos, salarial y socialmente, mejor que nuestros padres. Si lo pensamos hoy fríamente, ese discurso era algo ingenuo: proyectaba un futuro de progreso social lineal, casi carente de conflictos sociales, negando así el motor de la historia.  Leer más “El futuro laboral es un país extraño”