Dels ODM a l’Agenda post-2015

pacto-mundial-mexico-construye-la-agenda-640

El 2015 serà un any històric: finalitza l’agenda dels anomenats “Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni”, un programa d’acció basat en 8 grans objectius, entre els quals figurava el compromís de tots els caps d’estat del planeta de reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones que pateixen fam o de reduir a la meitat la proporció de persones amb ingressos inferiors a un dòlar diari.

Tot i que l’any vinent serà l’any dels balanços oficials i de copsar quines han estat les fites veritablement aconseguides, semblen consolidar-se ja dos grans titulars. Per una banda, s’hauria avançat moltíssim en alguns objectius (reducció de la pobresa, ensenyament primari universal, aigua potable i salubritat o lluita contra el paludisme i la tuberculosi), però molt poc en altres (especialment, tot el que fa referència a la sostenibilitat i el medi ambient, on s’ha empitjorat de manera molt preocupant). Per altra banda, mentre que algunes regions han capitalitzat aquests avenços (especialment, Àsia oriental, Amèrica Llatina i Carib i el Nord d’Àfrica), altres no han experimentat una millora substancial (Àsia occidental o Àsia Meridional) i inclús han patit un preocupant retrocés (Àfrica Subsahariana, especialment algunes subregions d’aquest territori). Leer más “Dels ODM a l’Agenda post-2015”

Barcelona, ​​cuando la desigualdad se hace insoportable

1296418879101

[Publicación original: Social.cat] Entre el barrio de Pedralbes y el de Ciutat Meridiana distan poco más de 13 kilómetros de distancia que, según el google maps, podríamos hacer en escasos 15 minutos de tiempo si fuéramos en coche. Sin embargo, entre estos dos barrios, ubicados en la misma ciudad, existe un abismo social que se está haciendo, año tras año, insoportable. Según los datos de 2012 del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, un habitante de Pedralbes tiene una renta 6,5 veces superior a la de uno de Ciudad Meridiana, o bien 6 veces superior a la de uno de Trinitat Nova o de la Zona Franca, por poner otros dos ejemplos. Existen muchos datos que indican la preocupante consolidación de esta Barcelona dual. Hace algunos meses, por ejemplo, investigadores del proyecto europeo Sophie advertían de que la diferencia de esperanza de vida entre los residentes del barrio de Sant Gervasi y el del Raval es actualmente de 8 años: mientras que en el primero sus habitantes viven de media unos 81 años (una cifra algo por encima de la media europea), en el Raval esta cifra se situaba en los 73 años (dato comparable a países como Nicaragua, República Dominicana o Irán). Leer más “Barcelona, ​​cuando la desigualdad se hace insoportable”

Barcelona, quan la desigualtat es fa insuportable

1296418879101

[Publicació original: Social.cat]. Entre el barri de Pedralbes i el de Ciutat Meridiana disten poc més de 13 kilòmetres de distància que, segons el google maps, podríem fer en 15 minuts i escaig de temps si anéssim en cotxe. No obstant això, entre aquests dos barris, ubicats en la mateixa ciutat, existeix un abisme social que s’està fent, any rere any, insuportable. Segons les dades de 2012 del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, un habitant de Pedralbes té una renda 6,5 vegades superior a la d’un de Ciutat Meridiana, o bé 6 vegades superior a la d’un de Trinitat Nova o de la Zona Franca, per posar altres dos exemples. Existeixen moltes altres dades que indiquen la preocupant consolidació d’aquesta Barcelona dual. Fa alguns mesos, per exemple, investigadors del projecte europeu Sophie advertien de que la diferència d’esperança de vida entre els residents del barri de Sant Gervasi i el del Raval és actualment de 8 anys: mentre que al primer els seus habitants viuen de mitja uns 81 anys (una xifra una mica per sobre de la mitja europea), al Raval aquesta xifra es situava en els 73 anys (dada equiparable a països com Nicaragua, República Dominicana o l’Iran). Leer más “Barcelona, quan la desigualtat es fa insuportable”