A la recerca de contrapoders

Monopoly

[Publicat a la Revista RS21]. El món s’ha convertit en les últimes dècades en una mena de “Far West” financer. La política s’ha vist clarament subordinada a la voluntat dels poders econòmics. Exemples d’aquest problema n’hi ha molts, i van des de la capacitat d’institucions econòmiques no democràtiques de canviar constitucions d’estats teòricament sobirans, fins a lobbies i grups d’interès que acaben influenciant les agendes polítiques de molts governants. Però recordem que això no va ser així sempre. Durant el segle XX, especialment després de la Segona Guerra Mundial, van existir certes condicions que van permetre a l’Estat-nació imposar unes regles de joc determinades, orientades al control de l’economia, a la redistribució de la riquesa i, en definitiva, a aspirar a un escenari de cohesió social. Leer más “A la recerca de contrapoders”

A la búsqueda de contrapoderes

Monopoly

[Publicado en la Revista RS21]. El mundo se ha convertido en las últimas décadas en una suerte de “Far West” financiero. La política se ha visto claramente subordinada a la voluntad de los poderes económicos. Ejemplos de este problema hay muchos, y van desde la capacidad de instituciones económicas no democráticas de cambiar constituciones de estados teóricamente soberanos, hasta lobbies y grupos de interés que acaban influenciando las agendas políticas de muchos gobernantes. Pero recordemos que esto no fue así siempre. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, existieron ciertas condiciones que permitieron al Estado-nación imponer unas reglas de juego determinadas, orientadas al control de la economía, a la redistribución de la riqueza y, en definitiva, a aspirar a un escenario de cohesión social. Leer más “A la búsqueda de contrapoderes”