Crisi, moviments socials i transformació social

Portades_RES_55 CAT.indd

El cicle de protestes que té lloc des de finals de 2010, amb l’inici de l’anomenada “Primavera àrab” (o amb anterioritat, si es té compte el cas d’Islàndia), es pot interpretar de dues maneres diferents:

– D’una banda, des d’una perspectiva essencialment local (Quines causes polítiques, socials o econòmiques internes expliquen l’inici de la protesta en un lloc en concret?) i a curt termini (Quins resultats sociopolítics han estat assolits des de l’inici de la protesta per part dels actors o persones mobilitzades que indueixin a interpretar el seu èxit o fracàs?).

– D’altra banda, des d’una perspectiva més interrelacionada (Quines característiques comparteixen les diferents protestes que han tingut lloc des de llavors? Quines novetats presenten?) i en clau de procés polític (Quins són els significats d’aquest conjunt de protestes socials a nivell global? Quin està sent i pot ser a llarg termini el seu impacte?). Leer más “Crisi, moviments socials i transformació social”

Crisis, movimientos sociales y transformación social

Portades_RES 55 CS.indd

El ciclo de protestas que tiene lugar desde finales de 2010, con el inicio de la llamada “Primavera árabe” (o con anterioridad, si se tiene cuenta el caso de Islandia), puede interpretarse de dos formas distintas:

– Por un lado, desde una perspectiva esencialmente local(¿Qué causas políticas, sociales o económicas internas explican el inicio de la protesta en un lugar en concreto?) y cortoplacista (¿Qué resultados sociopolíticos han sido logrados desde el inicio de la protesta por parte de los actores o personas movilizadas que induzcan a interpretar su éxito o fracaso?).

– Por otro lado, desde una perspectiva más interrelacionada (¿Qué características comparten las diferentes protestas acaecidas desde entonces? ¿Qué novedades presentan?) y en clave de proceso político (¿Cuáles son los significados de este conjunto de protestas sociales a nivel global? ¿Cuál está siendo y puede ser a largo plazo su calado?). Leer más “Crisis, movimientos sociales y transformación social”