Menors en conflictes armats: orfes d’instruments internacionals que garanteixin la seva protecció?

FARC-child-soldiers

Les últimes dècades han presenciat un intens debat sobre les característiques dels conflictes armats de postguerra freda. De manera molt resumida, podríem dir que existeixen tres consensos fonamentals al respecte: i) els conflictes armats contemporanis no són estrictament “locals” o “intraestatals”, sinó fenòmens amb una forta dimensió transnacional (fruit de la participació d’actors internacionals o d’empreses de seguretat privada o de recursos naturals, per posar alguns exemples); ii) són conflictes multicausals, on l’explotació dels recursos naturals, la qüestió identitària, la història o la política són tots factors rellevants que interacciones entre ells i que per sí sols no poden explicar l’origen i la dinàmica del conflictes en qüestió, i iii) el 90% de les víctimes d’aquests conflictes armats són població civil, degut, entre d’altres aspectes, al desdibuixament del Dret Internacional Humanitari, a la proliferació de grups armats no estatals o bé a l’enorme impacte que tenen les armes lleugeres. Leer más “Menors en conflictes armats: orfes d’instruments internacionals que garanteixin la seva protecció?”